Vereniging Sociëteit De Harmonie heeft ten doel haar leden de gelegenheid te bieden elkaar in een goede ambiance te ontmoeten en tezamen activiteiten te ontplooien.
De gezelligheid en de goede sfeer zijn de belangrijkste kenmerken van onze sociëteit.

Getracht wordt dit doel te bereiken door het wekelijks, te weten iedere vrijdagavond, behoudens de vrijdagavonden in de vakantieperiodes en feestdagen, organiseren van bijeenkomsten en het regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten en om elkaar te ontmoeten.

De activiteiten kunnen zoal zijn: het uitnodigen van sprekers, het houden van bedrijfs- of instellingenbezoeken, interessante plaatsen bezoeken, etc.,etc.

Geïnteresseerden worden gevraagd of kunnen zich melden bij het bestuur.
Via Contact kunt u nadere informatie aanvragen.
Leden worden toegelaten nadat de ledenvergadering hiermee hebben ingestemd.

Upload Image...